SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Thư viện tài liệu
Kiến thức bản địa về Thực vật rừng của các em học sinh Mã Liềng tại FFS-HEPA
Tải về | Chi tiết
Nhận dạng thực vật và cách lưu mẫu đơn giản
Tải về | Chi tiết
Kỹ thuật trồng Bắp cải (điều kiện tại huyện Simacai).
Tải về | Chi tiết
Quy trình trồng Rau (điều kiện tại huyện Simacai)
Tải về | Chi tiết
Quy trình làm Vòng tròn chuối
Tải về | Chi tiết
Kỹ thuật tạo Phân ủ tại chỗ
Tải về | Chi tiết
Kỹ thuật chăn nuôi dê
Tải về | Chi tiết
Tìm hiểu về tập quán canh tác nương rẫy của người Thái
Tải về | Chi tiết
Thực hành làm thuốc thảo mộc
Tải về | Chi tiết
Hệ thống canh tác vườn - ao - chuồng (VAC)
Tải về | Chi tiết
Bệnh lở mồm long móng gia súc và các biện pháp phòng chống
Tải về | Chi tiết
Bệnh lao ở gia súc
Tải về | Chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>  
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội