SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Thư viện tài liệu
Kiến thức bản địa trong Quản lý và sử dụng nguồn nước của người HMông bản Lóng Lăn, Luang Prabang, Lào
Tải về | Chi tiết
Giới thiệu về bản Lóng Lăn, Luang Prabang, Lào
Tải về | Chi tiết
Trồng rau truyền thống Sinh thái tại bản Lóng Lăn, Luang Prabang, Lào
Tải về | Chi tiết
Lễ nuôi ma rừng (Bun Lieng Phi Ho) của người Khơ Mú bản Phôn Xa Vạt, Luang Prabang, Lào
Tải về | Chi tiết
Làng Kinh tế - Văn hóa - Sinh Thái Lóng Lăn, Luang Prabang, Lào
Tải về | Chi tiết
Khung Chương trình Canh tác sinh thái trong quy hoạch sử dụng đất và an toàn sinh kế tại bản Lóng Lăn, Luang Prabang, Lào
Tải về | Chi tiết
Nghiên cứu hành động về chuyển đổi cơ cấu từ 1 vụ lúa sang 2 vụ lúa/ năm tại bản Nậm Kha, Luang Prabang, Lào
Tải về | Chi tiết
Khung nghiên cứu tương tác qua lại giữa kiến thức truyền thống và kỹ thuật mới
Tải về | Chi tiết
Nghiên cứu hành động của người Nông dân bản Lóng Lăn trong chuyển đổi phương thức canh tác
Tải về | Chi tiết
Thay đổi Già làng mặt trận và Trưởng bản Lóng Lăn nhằm củng cố bộ máy Ban lãnh đạo bản và bảo vệ tài nguyên
Tải về | Chi tiết
Công ước của Liên hiệp Quốc về Quyền của Người Bản địa
Tải về | Chi tiết
Tài liệu các Tuyên bố Quốc tế về Quyền Bản địa
Tải về | Chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>  
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội