SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Thư viện tài liệu
Khung nghiên cứu tương tác qua lại giữa kiến thức truyền thống và kỹ thuật mới
Tải về | Chi tiết
Nghiên cứu hành động của người Nông dân bản Lóng Lăn trong chuyển đổi phương thức canh tác
Tải về | Chi tiết
Thay đổi Già làng mặt trận và Trưởng bản Lóng Lăn nhằm củng cố bộ máy Ban lãnh đạo bản và bảo vệ tài nguyên
Tải về | Chi tiết
Công ước của Liên hiệp Quốc về Quyền của Người Bản địa
Tải về | Chi tiết
Tài liệu các Tuyên bố Quốc tế về Quyền Bản địa
Tải về | Chi tiết
Văn hóa và Luật tục
Tải về | Chi tiết
Tài liệu đất đai
Tải về | Chi tiết
Quyền sử dụng đất, rừng của cộng đồng
Tải về | Chi tiết
Tài liệu các văn bản luật liên quan đến xã hội dân sự ở Việt Nam
Tải về | Chi tiết
Thương mại sinh thái trong bối cảnh gia nhập WTO
Tải về | Chi tiết
Mô hình quản trị cộng đồng bền vững Lóng Lăn
Tải về | Chi tiết
Tác động của công trình xây dựng đập Thủy điện Tam Điệp tại Trung Quốc
Tải về | Chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>  
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội