SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Thư viện tài liệu
Thay đổi Già làng mặt trận và Trưởng bản Lóng Lăn nhằm củng cố bộ máy Ban lãnh đạo bản và bảo vệ tài nguyên
Tải về | Chi tiết
Công ước của Liên hiệp Quốc về Quyền của Người Bản địa
Tải về | Chi tiết
Tài liệu các Tuyên bố Quốc tế về Quyền Bản địa
Tải về | Chi tiết
Văn hóa và Luật tục
Tải về | Chi tiết
Tài liệu đất đai
Tải về | Chi tiết
Quyền sử dụng đất, rừng của cộng đồng
Tải về | Chi tiết
Tài liệu các văn bản luật liên quan đến xã hội dân sự ở Việt Nam
Tải về | Chi tiết
Thương mại sinh thái trong bối cảnh gia nhập WTO
Tải về | Chi tiết
Mô hình quản trị cộng đồng bền vững Lóng Lăn
Tải về | Chi tiết
Tác động của công trình xây dựng đập Thủy điện Tam Điệp tại Trung Quốc
Tải về | Chi tiết
Kiểm toán và đo chất lượng nguồn nước
Tải về | Chi tiết
Hành tinh các vì sao xung quanh chúng ta và hệ mặt trời
Tải về | Chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>  
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội