SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Thư viện tài liệu
Tuyên bố của Liên minh thanh niên Mekong về NNHC và NNST
Tải về | Chi tiết
Qui hoạch sử dụng đất có sự tham gia
Tải về | Chi tiết
Báo cáo hoạt động của Mr. Amit Kumar Bauddha (YSB, Ấn Độ)
Tải về | Chi tiết
Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại
Tải về | Chi tiết
Bài giảng vệ sinh môi trường
Tải về | Chi tiết
Tài liệu thảo luận về Nghề nông chuyên nghiệp
Tải về | Chi tiết
Chiến lược tiếp cận thị trường cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Tải về | Chi tiết
Kinh nghiệm quản lý mô hình vừa và nhỏ tại CCCD
Tải về | Chi tiết
CIRD- Tài liệu: Câu chuyện quỹ tiết kiệm tín dụng xã Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Tải về | Chi tiết
Phương pháp sử dụng công cụ Farm snapshots trong nghiên cứu Nông nghiệp Sinh thái
Tải về | Chi tiết
Tập huấn Bản đồ và Mặt cắt Sinh thái
Tải về | Chi tiết
FFS-HEPA Quản lý nguồn nước
Tải về | Chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>  
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội