SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Thư viện tài liệu
Tài liệu Khái niệm và Tiêu chí mô hình Nông nghiệp sinh thái (NNST)
Tải về | Chi tiết
Nông nghiệp sinh thái và phát triển bền vững nông thôn miền núi
Tải về | Chi tiết
Hệ thống canh tác trên đất dốc
Tải về | Chi tiết
Hoạt động quy hoạch trường thực hành nông nghiệp sinh thái Lóng Lăn
Tải về | Chi tiết
Quy hoạch trang trại nông nghiệp bền vững
Tải về | Chi tiết
Xây dựng vườn ươm
Tải về | Chi tiết
Đào tạo nông nghiệp sinh thái nguyên tắc và thực hành trình độ A
Tải về | Chi tiết
Khung giáo trình đào tạo thực hành hệ thống trang trại nông nghiệp sinh thái
Tải về | Chi tiết
Tư duy hệ thống trong thiết kế nông hộ sinh thái
Tải về | Chi tiết
Trang: <<  10 11 12 13 14
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩmvăn phòng phẩm giá rẻvăn phòng phẩm hà nội