SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
TRANG CHỦ  Mô hình đào tạo
Thứ 5, 16/08/2018
Mô hình đào tạo
Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
Mô hình cấp gia đình
Mô hình cộng đồng
Mô hình cấp vùng
Mô hình đào tạo
Hội thảo-Đào tạo: Quản trị Nguồn Năng lượng Nước trong Hệ thống Canh tác Nương tựa vào Hệ Sinh thái  (13/08/2018)
Hợp phần thứ nhất phân tích tương tác giữa lát cắt địa hình, lát cắt sinh thái Đông–Tây–Nam-Bắc, từ các kiểu canh tác nông nghiệp khác nhau ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống dòng chảy của nguồn năng lượng nước;
 
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)
Chương trình Hội thảo đào tạo gồm 3 hợp phần: 
1. Phân tích lịch sử nông nghiệp thế giới 
2. Thực hành nông nghiệp sinh thái và canh tác nương tựa vào hệ sinh thái 
3. Năng lượng mặt trời và thực hành sử dụng năng lượng mặt trời trong canh tác nương tựa vào hệ sinh thái 
 
TEW-CHESH-CIRD-SPERI-CENDI. Quy chế tài chính/phụ lục IV/Định mức chi phí tại các vùng thực địa 2018-2019 (05/05/2018)

 
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA (08/01/2018)
HEPA là điểm đến của các em học sinh từ các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đầu nguồn Mekong để trao đổi, học hỏi và thực hành theo phương thức canh tác nương tựa vào hệ sinh thái dựa trên kho tàng tri thức truyền thống và sự minh triết của các tộc người bản địa đã trường tồn theo thời gian.     
 
a (14/09/2013)
 
Tổng quan (14/09/2013)
ab c d
 

Video
Hè HEPA 2017
11-03-2017 - 05:11:59
Video khác »
Tài liệu
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Chuyên đề Chính sách-Môi trường và Phát triển bền vững
Tải về | Chi tiết
Quy trình chế tạo than sinh học cung cấp năng lượng cho đất
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 4   -   Visited: 860073