SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL CO2 JUSTICE CHESH GLOBAL
Các bước Kiểm toán Hệ sinh thái rừng làng
02/11/2020
 
Bước 1. Khẳng định quyền hợp pháp chủ rừng, đất rừng làng theo Điều 86. Luật Lâm nghiệp số 16/QH14/2017;
Bước 2. Khẳng định luật tục của làng trong quản trị rừng làng;
Bước 3. Cắm mốc ranh giới truyền thống làng và dựng cổng tại rừng làng với bộ bản đồ chi tiết thể hiện nội dung luật làng và ranh giới lãnh thổ đã công nhận chủ quyền sử dụng và quản trị với một số cây mẹ tiên phong đã định vị trong bản đồ;

Bước 4. Toàn bộ thành viên của làng thực hiện cuộc kiểm toán rừng làng trên logic: rừng và các sinh linh từ rừng mang thuộc tính tài nguyên có hồn. Không kiểm toán trên logic coi rừng là thuộc tính tài sản và giá hóa tài sản theo mục tiêu kinh tế tiền mặt thiện cận;
Bước 5. Phân loại tài nguyên sau kiểm toán và đưa ra chiến lược bảo tồn, sử dụng và quản trị theo phong cách của Làng;
Bước 6. Tài liệu hóa qui trình kiểm toán và đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu để theo dõi, giám sát và đánh giá hàng năm/5 năm bằng công nghệ đo lường trữ lượng của các dạng tài nguyên trong rừng làng;
Bước 7. Chia sẽ kinh nghiệm, so sánh đối chứng giữa rừng làng và rừng của các chủ thể khác, rút bài học và truyền thông giáo dục mở rộng;
Bước 8. Định vị bản đồ và đo trữ lượng carbon làm cơ sở để mặc cả với phí môi trường rừng/carbon capital based bargaining power for grass-root people!
Bước 9. Tiếp cận với các khách hàng mua carbon để tạo nguồn thu, nâng cao thu nhập cho làng.

In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Tin khác
 Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
 Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu
 Hiểu và Thực hành Nông nghiệp Sinh thái cùng các Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Bản địa vùng Mekong
 Phương án quản lý, bảo vệ Rừng Khu bảo tồn Sinh thái HEPA
 Chủ quyền Lương thực và Chủ quyền Sinh kế
 Tọa đàm Nông nghiệp Sinh thái của Mạng lưới Nông dân nòng cốt giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum
 Khóa thực thành cơ bản về phương thức canh tác Sinh thái (June 10th – 14th, 2020)
 Bầu ơi thương lấy Bí cùng
 Phân tích các chỉ số dinh dưỡng của đất tại các vườn canh tác nương tựa vào hệ sinh thái
 Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA

Video
Một Bhutan thứ hai, một sáng tạo phẩm từ Thiên nhiên và Con người Kon Plong còn sót lại trên hành tinh
10-28-2021 - 03:10:19
Video khác »
Tài liệu
Hệ thống cảnh báo CENDI
Tải về | Chi tiết
Quy trình làm nước rửa bát từ quả Khế
Tải về | Chi tiết
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 4   -   Visited: 1705052