SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
A masterpiece of Nature and People in Kon Plong
10-28-2021 - 03:10:25
Soil quality and land use management
04-04-2019 - 03:04:00
Other videos »
News
01/12/2012
Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra trên tất cả các nước đang phát triển và chậm phát triển  như ở Việt Nam, Lào và các nước thuộc lưu vực sông Mekong. Đứng trước thực trạng đó Chính phủ ở các nước này đã lựa chọn nhiều con đường để đưa đất nước mình đi lên, trong đó Chương trình dự án xây dưng đập tạo ra nguồn điện cũng là những lý do được các Chính phủ giải thích nhằm đưa đất nước họ phát triển ...
Detail »
01/12/2012
Hệ thống NNST được hiểu là mối tương quan phức tạp và đa dạng. Nó được thể hiện thông qua mạng lưới về sự tương tác đa dạng của các loài động vật, thực vật dựa trên khuôn mẫu của hệ sinh thái tự nhiên. Chính vì vậy Viện SPERI có mục tiêu dài hạn nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu chuyên nghiệp của mình trong lĩnh vực Nông nghiệp Sinh thái thông qua phương pháp sử dụng công cụ “farm snapshots” ...
Detail »
<<  55

Highlight
12/08/2021
11/06/2021
21/03/2021
Documents
CENDI Code of Conduct and Ethics 2020 - 2023
Download | Fulltext
CENDI Alert System 2020 - 2023
Download | Fulltext
2020-2023 CENDI -HEPA structure
Download | Fulltext
Other Documents »
PARTNERSHIP
MECO-ECOTRA
- Beyond nature worship
- Sovereignty for natural nursery
- Freedom factor and figure
- Beyond localization (inter-gengeration)
Cirriculum & courses
- Learning Philosophy
- Foundation course
- Advanced course
- Leadership course
Sustainability & sustainer
- Customary governance
- Family governance
- Alternative vocational governance
- Multicultural governance
Cultural-ecological capital
- Overview
- Profile of elders
- Profile of mother - father trees
- Community forest
Campus & logistic
- Farmer Field School Sites
- Family campus
- Community campus
- Regional campus
12C Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Hanoi City  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
© Copyright: FFS
Online: 1   -   Visited: 1047152