SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Soil quality and land use management
04-04-2019 - 03:04:10
Hè HEPA 2017
11-03-2017 - 05:11:59
Video khác »
Tin tức
31/12/2010

Thực tiễn cho thấy một điều rất rõ về vai trò quyết định của người thủ lĩnh cộng đồng - già làng và Hội ‘Nò Sòng’ trong việc duy trì các giá trị chuẩn mực, cấu trúc và qui định truyền thống, điều hòa các mối quan hệ gia đình và dòng họ, góp phần ổn định đời sống và quản lý ...

Chi tiết »
30/12/2010

Thông qua nghiên cứu và hỗ trợ chương trình GĐGR tại Lóng Lăn và 12 bản lân cận trong vùng ‘Phu Sủng’, huyện Luang Prabang và vùng Nậm Thuộm, huyện Nậm Bạc, nơi có nhiều các nhóm tộc người cùng sinh sống (Lào Lùm, Khmú và Hmông). 

Chi tiết »
<<  91 92 93 94 95 96 97 98 99   >>  

Tin nổi bật
17/09/2018
11/09/2018
22/06/2018
Tài liệu
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Chuyên đề Chính sách-Môi trường và Phát triển bền vững
Tải về | Chi tiết
Quy trình chế tạo than sinh học cung cấp năng lượng cho đất
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 2   -   Visited: 983368