SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Soil quality and land use management
04-04-2019 - 03:04:10
Hè HEPA 2017
11-03-2017 - 05:11:59
Video khác »
Tin tức
26/12/2015
Trong thời gian qua, HEPA đã và đang đón nhận được sự hỗ trợ của chương trình Satoyama của Nhật bản, không phải vì sự hỗ trợ về tài chính mà lại là những hạt giống của Nhật đang được khảo nghiệm, thử nghiệm gieo trồng trên đất của HEPA ...
Chi tiết »
24/12/2015
Chúng tôi đã rất may mắn được tạo cơ hội cử cán bộ trẻ cùng tham quan học tập với mạng lưới TOA về định hướng phát triển hệ thống nguồn thực phẩm bền vững. Tham gia trong đợt này FFS-HEPA cử cán bộ trẻ Lã Phi Điệp tham gia. Em đã có những ghi chép, quan sát và bài học rất bổ ích cho mạng lưới nông dân sinh thái trẻ của Viện SPERI ...
Chi tiết »
1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>  

Tin nổi bật
09/01/2020
17/09/2018
11/09/2018
Tài liệu
Quy trình làm nước rửa bát từ quả Khế
Tải về | Chi tiết
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Chuyên đề Chính sách-Môi trường và Phát triển bền vững
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 3   -   Visited: 1076724