SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Soil quality and land use management
04-04-2019 - 03:04:10
Hè HEPA 2017
11-03-2017 - 05:11:59
Video khác »
Tin tức
17/11/2015
Bác Hoàng Hữu Phước, hay còn gọi là bác Phước, là một người bác rất trìu mến với nhiều anh chị em và học sinh nông dân sinh thái trẻ. Năm 2015 bác đang dẫn đầu đoàn tàu của mạng lưới các nông dân lưu vực Mekong - là người hết mực gương mẫu trong công tác giữ rừng, bảo vệ rừng và dần chuyển đổi sang mô hình độc canh từ cây thông, cây keo sang mô hình trồng rừng hỗn loài giống bản địa đa tầng tán. Mô hình của bác trong ...
Chi tiết »
17/11/2015
Em Giàng A Sử là đại diện học sinh nông dân sinh thái trẻ của chương trình đào tạo thực hành NNST FFSs của Viện SPERI đã được mời sang học tập về thực trạng nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, vai trò của nông dân và cộng đồng trong thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái ở Myanmar ...
Chi tiết »
<<  10 11 12 13 14 15 16 17 18   >>  

Tin nổi bật
02/11/2020
11/10/2020
05/06/2020
Tài liệu
Hệ thống cảnh báo CENDI
Tải về | Chi tiết
Quy trình làm nước rửa bát từ quả Khế
Tải về | Chi tiết
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 1   -   Visited: 1208225