SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Một Bhutan thứ hai, một sáng tạo phẩm từ Thiên nhiên và Con người Kon Plong còn sót lại trên hành tinh
10-28-2021 - 02:10:19
Trường tiểu học Sơn Kim tham quan Hepa
02-05-2021 - 10:02:50
Video khác »
Tin tức
24/12/2015
Chúng tôi đã rất may mắn được tạo cơ hội cử cán bộ trẻ cùng tham quan học tập với mạng lưới TOA về định hướng phát triển hệ thống nguồn thực phẩm bền vững. Tham gia trong đợt này FFS-HEPA cử cán bộ trẻ Lã Phi Điệp tham gia. Em đã có những ghi chép, quan sát và bài học rất bổ ích cho mạng lưới nông dân sinh thái trẻ của Viện SPERI ...
Chi tiết »
24/12/2015
Trong khoảng tháng 10 năm 2015, ở trên cộng đồng mạng từ nguồn chia sẻ của các bạn Myanmar, chúng tôi đã học hỏi được giải pháp ứng dụng - sử dụng thân chuối để tạo môi trường ươm được nhiều cây con trên một diện tích thân cây chuối. Các em học sinh HEPA và tình nguyện viên đã học tập và ứng dụng kỹ thuật này trên mô hình NNST của mình ...
Chi tiết »
<<  10 11 12 13 14 15 16 17 18   >>  

Tin nổi bật
26/10/2021
24/10/2021
28/06/2021
Tài liệu
Hệ thống cảnh báo CENDI
Tải về | Chi tiết
Quy trình làm nước rửa bát từ quả Khế
Tải về | Chi tiết
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 1   -   Visited: 1498882