SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Đào tạo NNST nhóm YIELDS - AGREE tại vườn Cây Khế
02-28-2021 - 08:02:03
Vườn Sinh thái Huyền Vy
02-28-2021 - 08:02:24
Video khác »
Tin tức
12/08/2009
Ông Xay Khư Zang: Hôm qua, khi từ Luang Prabang về, chúng tôi tổ chức họp ngay ban lãnh đạo bản để thống nhất quan điểm và kế hoạch. Ban lãnh đạo bản là những người tâm huyết với cộng đồng nên ai cũng thống nhất ...
Chi tiết »
07/08/2009

Chi tiết »
<<  100 101 102 103 104 105 106

Tin nổi bật
26/02/2021
16/01/2021
23/12/2020
Tài liệu
Hệ thống cảnh báo CENDI
Tải về | Chi tiết
Quy trình làm nước rửa bát từ quả Khế
Tải về | Chi tiết
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 1   -   Visited: 1245547