SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Local Knowledge in Choc Lo Tra Hat - H'mong
10-06-2011 - 09:10:50
Linh Moc farm
08-19-2012 - 09:08:33
Other videos »
News
01/12/2012
3R là từ viết tắt ba chữ cái đầu trong tiếng Anh: Reduce - Reuse - Recycle. Theo nghĩa tiếng Việt là: Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế. Đây là giải pháp quen thuộc đối với nhiều nước trên thế giới giúp giảm nhẹ gánh nặng lên môi trường sống. Để giúp học sinh FFS-HEPA hiểu rõ hơn về 3R và những cách áp dụng 3R trong cuộc sống, đặc biệt là việc ứng dụng chúng trong nông nghiệp ...
Detail »
01/12/2012
Trước năm 2011 người dân bản Lóng Lăn chủ yếu sản xuất cây thuốc phiện, sau khi có chính sách của nhà nước xóa bỏ cây thuốc phiện người dân đã gặp phải khó khăn về sinh kế ban đầu. Nhưng cũng từ đây dưới sự tư vấn, hỗ trợ từ Chương trình CHESH-Lào người dân bản Lóng lăn đã từng bước chuyển đổi phương thức canh tác trước kia sang trồng rau, phát triển chăn nuôi ...
Detail »
<<  46 47 48 49 50

Highlight
11/09/2018
24/08/2018
22/06/2018
Documents
Making effective micro-organisms
Download | Fulltext
Process of making biochar for the soil
Download | Fulltext
Contours and water in the landscape
Download | Fulltext
Other Documents »
PARTNERSHIP
MECO-ECOTRA
- Beyond nature worship
- Sovereignty for natural nursery
- Freedom factor and figure
- Beyond localization (inter-gengeration)
Cirriculum & courses
- Learning Philosophy
- Foundation course
- Advanced course
- Leadership course
Sustainability & sustainer
- Customary governance
- Family governance
- Alternative vocational governance
- Multicultural governance
Cultural-ecological capital
- Overview
- Profile of elders
- Profile of mother - father trees
- Community forest
Campus & logistic
- Farmer Field School Sites
- Family campus
- Community campus
- Regional campus
12C Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Hanoi City  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
© Copyright: FFS
Online: 2   -   Visited: 728020