SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Local Knowledge in Choc Lo Tra Hat - H'mong
10-06-2011 - 09:10:50
Linh Moc farm
08-19-2012 - 09:08:33
Other videos »
News
01/12/2012
Trong tháng 09 vừa qua, FFS-HEPA đã tổ chức giảng dạy chuyên đề Rừng truyền thống cộng đồng cho học sinh. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học sinh hiểu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của các loại rừng truyền thống; mỗi mô hình Nông nghiệp sinh thái (NNST) ở FFS-HEPA lựa chọn giả định cho mình những khu rừng làm rừng truyền thống để đưa ra quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển ...
Detail »
01/12/2012
Phương pháp học ở trường thực địa FFS-HEPA rất khác so với các chương trình đào tạo chính thống của nhà nước. Học sinh được tự do đưa ra những kiến thức của ông bà, cha mẹ mình áp dụng vào trong quá trình học. Tháng 7 năm 2007 nhóm học sinh Mã Liềng được các thầy cô tại FFS-HEPA dẫn dắt và chính các em học sinh đã đi vào rừng HEPA để nhận biết các loài cây rừng, tính năng của nó thông qua chính ngôn ngữ của các ...
Detail »
<<  46 47 48 49 50

Highlight
11/09/2018
24/08/2018
22/06/2018
Documents
Making effective micro-organisms
Download | Fulltext
Process of making biochar for the soil
Download | Fulltext
Contours and water in the landscape
Download | Fulltext
Other Documents »
PARTNERSHIP
MECO-ECOTRA
- Beyond nature worship
- Sovereignty for natural nursery
- Freedom factor and figure
- Beyond localization (inter-gengeration)
Cirriculum & courses
- Learning Philosophy
- Foundation course
- Advanced course
- Leadership course
Sustainability & sustainer
- Customary governance
- Family governance
- Alternative vocational governance
- Multicultural governance
Cultural-ecological capital
- Overview
- Profile of elders
- Profile of mother - father trees
- Community forest
Campus & logistic
- Farmer Field School Sites
- Family campus
- Community campus
- Regional campus
12C Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Hanoi City  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
© Copyright: FFS
Online: 1   -   Visited: 722144