SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Video
Local Knowledge in Choc Lo Tra Hat - H'mong
10-06-2011 - 09:10:50
Linh Moc farm
08-19-2012 - 09:08:33
Other videos »
News
01/12/2012
Viện SPERI đã ví đất như là người mẹ của muôn loài, luôn luôn nâng niu và nuôi dưỡng nó để chính nó sẽ nuôi dưỡng lại con người và các sinh vật khác tạo nên vòng quay vật chất khép kín. Năm 2012 HEPA tiến hành đánh giá một số tính chất đất trên 03 mô hình Thượng Uyển, Linh Mộc và Cây Khế để đánh giá sự thay đổi tính chất đất sau thời gian cải tạo ...
Detail »
01/12/2012
Thuốc thảo mộc – một giải pháp để trừ sâu hại cho cây trồng, phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi và sâu sắc hơn đó là một nguồn tri thức quý về thực vật học của những con người sống hài hòa với thiên nhiên. Việc tìm hiểu, sử dụng, phổ biến và gìn giữ nguồn tri thức này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi mà con người đã nhận thức rõ sự nguy hại của của các loại thuốc hóa học trong nông nghiệp ...
Detail »
<<  46 47 48 49 50

Highlight
11/09/2018
24/08/2018
22/06/2018
Documents
Making effective micro-organisms
Download | Fulltext
Process of making biochar for the soil
Download | Fulltext
Contours and water in the landscape
Download | Fulltext
Other Documents »
PARTNERSHIP
MECO-ECOTRA
- Beyond nature worship
- Sovereignty for natural nursery
- Freedom factor and figure
- Beyond localization (inter-gengeration)
Cirriculum & courses
- Learning Philosophy
- Foundation course
- Advanced course
- Leadership course
Sustainability & sustainer
- Customary governance
- Family governance
- Alternative vocational governance
- Multicultural governance
Cultural-ecological capital
- Overview
- Profile of elders
- Profile of mother - father trees
- Community forest
Campus & logistic
- Farmer Field School Sites
- Family campus
- Community campus
- Regional campus
12C Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Hanoi City  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
© Copyright: FFS
Online: 1   -   Visited: 732108