SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
TRANG CHỦ  Tài liệu
Thứ 3, 29/11/2022
Giáo trình Đào tạo
Triết lý đào tạo
Kỹ năng cơ bản
Kỹ năng nâng cao
Kỹ năng thúc đẩy
  Chi tiết tài liệu  
Quy trình làm phân vi sinh dạng lỏng Jeewa Murtha
Tác giả: Thejani Premanayaka
Ngày xuất bản: 21/3/2014
Số trang: 16
Nhà xuất bản: Farmer Field School
Từ khóa: Hữu cơ, dạng lỏng, vi sinh vật
Tải xuống:
Tóm tắt:
Phân vi sinh dạng lỏng Jeewa Murtha là Là loại phân hữu cơ dạng lỏng; Sử dụng bón vào đất và đất sẽ nuôi cây, cây phát triển tốt và tạo ra nhiều sản phẩm; Dễ làm và dễ sử dụng. Loại phân này đã được phát hiện bởi một giáo sử người Ấn độ trong quá trình nghiên cứu tìm kiếm các loại phân hữu cơ để bón cho các trang trại nông nghiệp hữu cơ.

Tầm quan trọng trong sản xuất Nông nghiệp: Làm tăng số lượng Vi sinh vật hữu ích cho đất và cây trồng; Làm tăng quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong đất tạo các chất khoáng cần thiết cho cây trồng hấp thụ và phát triển; Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng 
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Video
Một Bhutan thứ hai, một sáng tạo phẩm từ Thiên nhiên và Con người Kon Plong còn sót lại trên hành tinh
10-28-2021 - 02:10:19
Video khác »
Tài liệu
Hệ thống cảnh báo CENDI
Tải về | Chi tiết
Quy trình làm nước rửa bát từ quả Khế
Tải về | Chi tiết
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 4   -   Visited: 1498909